Inni klienci kupilu również
BŁOTNIKI SIMPLA 28" UBIQUIT SDL 46 CM
BŁOTNIKI SIMPLA 28" UBIQUIT SDL 46 CM

89,90 zł

szt.
OSŁONA NA TARCZĘ
OSŁONA NA TARCZĘ

6,00 zł

szt.
OPONA KENDA 28"X 1,75 K 127
OPONA KENDA 28"X 1,75 K 127

35,00 zł

szt.
M-BIKE EMI 27,5 15-D S 15" BEIGE
M-BIKE EMI 27,5 15-D S 15" BEIGE

2 159,00 zł

Cena regularna:

2 399,00 zł

szt.
MERIDA BIG.NINE 60 20"XL MATT DARK SILVER 2022
MERIDA BIG.NINE 60 20"XL MATT DARK SILVER 2022

2 899,00 zł

Cena regularna:

3 299,00 zł

szt.
Zwrot towaru

Reklamacje
1. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona: np. mechanicznie; czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (naruszona taśma) itp. Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone (wylane, pogniecione) należy zgłosić reklamację zawierającą numer zamówienia, Imię i Nazwisko wysyłając ją na adres sklep@twojamerida.pl. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i nazwę uszkodzonych produktów oraz dokumentację zdjęciową.

2.

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:
  1. otwarte nośniki programów komputerowych
  2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 4. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.
 6. TWOJAMERIDA.PL nie stosuje polityki towarów zastępczych.

  Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego twojamerida.pl

  1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa twojamerida.pl. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
  2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe
  3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do serwisu
  4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.
  6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta).
  7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
   1. Dostarczenie towaru jest płatne . Klient na własny koszt powinnien dostarczyć produkt do siedziby firmy pod adresem 41-407 imelin ul.Św.Brata Alberta 54
  8. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
  9. Gdy gwarancja jest uznana TWOJAMERIDA.PL wysyła towar na swój koszt.

   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


   Ja/My niniejszym informuję/informujemy
   o
   moim/naszym odstąpieniu od
   umowy sprzedaży następujących rzeczy
   umowy dostawy następujących rzeczy

   Data zawarcia umowy

   /odbioru

   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
   Adres konsumenta(-ów)
   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w
   wersji papierowej)

   Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

   przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

   lub na konto nr.........................................................................................................................

    

   Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

    

   Data
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium